DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen
                    Toezichthouder SER vervangen door AFM
 
Waar tot 2006 de Sociaal Economische Raad (SER) tientallen jaren toezicht hield op de assurantiebranche, is dit toezicht medio 2005 integraal overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Op 1 januari 2006 is Wet Financiële Dienstverlening Wfd in werking getreden, die alle financieel dienstverleners onder andere verplicht om een nieuwe vergunning aan te vragen en nieuwe mutaties voortaan te melden bij de nieuwe strenge toezichthouder AFM

AFM introduceerde in april 2006 het nieuwe digitale register voor de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Wfd is op 01-01-2007 alweer vervangen door Wft De Wet Financieel Toezicht.  Het nieuwe register bevat alle instellingen die op dit moment financiële diensten mogen verlenen

Het register is er voor consumenten die willen controleren of een financieel dienstverlener wel een vergunning heeft, en zo ja voor welke financiële diensten. Want niet iedereen mag zo maar in verzekeringen, pensioenen, hypotheken of financieringen bemiddelen zonder adequate kennis en kunde. Maar ook banken en verzekeraars gebruiken dit register actief, want zij zijn vanaf 1 mei 2006 verplicht om het register te toetsen voordat ze mogen (blijven) samenwerken met een financieel dienstverlener. Zonder relevante vergunningen mogen financieel dienstverleners immers niet actief zijn op de financiële markten, dat zou een economisch delict kunnen opleveren!

In het Wft-register is ook te zien in welke producten en diensten een financieel dienstverlener actief mag zijn. Ook wordt vermeld als een financieel dienstverlener optreedt als verbonden bemiddelaar. Dit laatste betekent dat er uitsluitend en exclusief wordt samengewerkt met een bepaalde bank, verzekeraar of kredietaanbieder, alles behalve onafhankelijk dus.
 
Het (Wfd)Wft-register is hier te vinden. Naast het (Wfd)Wft-register zijn hier ook alle andere openbare meldingen van AFM te raadplegen. Bijvoorbeeld de waarschuwingen over en sommeringen  aan marktpartijen.

Terug

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is speciaal voor u 24 uur per dag bereikbaar!

Terug
 
>>Onze adres- en overige gegevens vindt u hier.

Terug

Onze registratie bij AFM ziet u hieronder:

 


Laatste update: 10/01/2011 15:53.45