DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Soepeler regels voor kinderbijslag vanaf 16 jaar

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels voor kinderbijslag voor kinderen vanaf 16 jaar veranderd.

Wat verandert er

Als een kind van 16 of 17 jaar studiefinanciering kan krijgen, dan heeft dit geen gevolgen meer voor de kinderbijslag. Vanaf het eerste kwartaal 2020 kan een kind dat recht heeft op studiefinanciering toch kinderbijslag krijgen.

Is uw kinderbijslag in het vierde kwartaal van 2019 om deze reden afgewezen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt in het eerste kwartaal van 2020 vanzelf bericht dat u weer kinderbijslag krijgt.

Is uw kinderbijslag al eerder afgewezen? Check dan of uw kind aan de voorwaarden voor kinderbijslag voldoet en neem contact op met uw SVB kantoor.

Heeft een kind inkomen? Dan heeft het inkomen van een kind geen gevolgen meer voor de kinderbijslag. Een kind mag vanaf het eerste kwartaal 2020 onbeperkt bijverdienen.

Is uw kinderbijslag in het vierde kwartaal 2019 om deze reden afgewezen? Check dan of uw kind aan de voorwaarden voor kinderbijslag voldoet en neem contact op met uw SVB kantoor

 

Bron: SVB / VerbijsterendAdvies.nl 28022020Laatste update: 28/02/2020 11:38.44