DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Rugklachten niet gemeld = geen vergoeding!

Een consument heeft bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon een gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend. Daarin heeft hij geen melding gemaakt van eerdere rugklachten en van fysiotherapie daarvoor. Als hij een claim indient wegen nieuwe rugklachten wijst Aegon de claim af wegens verzwijging. Een juiste handelswijze, concludeert de Geschillencommissie van Kifid in de niet-bindende uitspraak 2020-088.

De consument diende de claim op 16 november in. Hij meldde zich per juni 2016 voor veertig procent arbeidsongeschikt wegens 'versleten ruggenwervels'. Hierop startte de medisch adviseur van Aegon een onderzoek en heeft de consument een aanvullende gezondheidsverklaring ingevuld. Volgens de medisch adviseur was de consument al jaren bekend met lage rugklachten en was hiervoor in 2011 al diverse keren behandeld. Aegon heeft de consument vervolgens de optie gegeven om akkoord te gaan met de volgende uitsluitingsclausule, dan wel de verzekering op te zeggen: “De verzekering verleent geen aanspraak op uitkering als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van, samenhangt met of verergerd is door aandoeningen van de wervelkolom met bijbehorende banden, spieren en zenuwen”. De consument heeft hier bewaar tegen gemaakt, maar zonder resultaat.

De Geschillencommissie concludeert onder meer dat het (medisch) dossier een aantal onduidelijkheden en inconsistenties bevat. Een en ander lijkt door de medisch adviseur van Aegon niet steeds goed uitgevraagd. Dat neemt volgens de commissie echter niet weg dat duidelijk sprake is van recidiverende rugklachten. "Concreet staat vast dat de consument in 2011, vóór de ingangsdatum van de verzekering, de fysiotherapeut heeft bezocht. Hij heeft toen spierversterkende oefeningen geadviseerd gekregen en is zeven keer behandeld in de periode van 6 juli 2011 tot en met 5 oktober 2011. In de gezondheidsverklaring wordt gevraagd naar aandoeningen, ziekten en/of gebreken – “hier vallen ook klachten onder” - van de rug en nek. De vraag moet ook met ‘Ja’ worden beantwoord als een hulpverlener is geraadpleegd. Een fysiotherapeut is een hulpverlener. De vraag naar aandoeningen, ziekten en/of gebreken van de rug en nek had dan ook met ‘Ja’ moeten worden beantwoord", aldus de commissie, die de vordering afwijst….

BRON: KIFID / VVP 9 FEBRUARI 2020

 VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 10/02/2020 10:52.49