DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Krediet- en BKR problemen na scheiding: Zorg voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding van PL/DK's

Een consument heeft verzocht om verwijdering van een BKR registratie, na echtscheiding zou de ex-man het krediet op zijn eigen naam laten zetten. Dat bleek hij niet te hebben gedaan. Vanaf 2011 ontstaan er achterstanden waar betrokkene niet van op de hoogte is gesteld.

Pas in juli 2015 krijgt betrokkene bericht dat zij EUR 13.000 moest betalen. Betrokkene is het niet eens met de A2-coderingomdat zij jarenlang niets heeft vernomen van de bank. Vanaf 2015 heeft betrokkene haar verantwoordelijkheid genomen en heeft zij een betalingsregeling getroffen. In 2017 is de gehele vordering afbetaald. Betrokkene heeft een nieuwe partner en wil een huis kopen omdat de huidige woning te klein is.

Postadres

Betrokkene stelt deze niet te hebben ontvangen maar de vooraankondiging is verstuurd naar het adres waarop betrokkene op dat moment woonachtig was [adres]. Dat zij die brief niet heeft gelezen omdat de ex-echtgenoot deze heeft achtergehouden of anderszins aan haar aandacht heeft onttrokken ligt in haar eigen risicosfeer. Dat zijn omstandigheden waarop de bank geen invloed kan uitoefenen. De achterstandscodering A is technisch juist, wat wil zeggen in overeenstemming met het Algemeen Reglement BKR aangebracht.

Ex-partner

Betrokkene heeft zich verbonden voor een schuld die de ex-man al had met zijn toenmalige partner, welke schuld was aangegaan voor de aanschaf van een auto. Er lag druk op de vrouw om te tekenen voor het overnemen van de schuld omdat de auto zou moeten worden ingeleverd als de financierings-overeenkomst niet door haar zou worden gecontinueerd. Nadat de relatie met de ex-man was geëindigd heeft betrokkene met hem de afspraak gemaakt dat hij zou zorgdragen voor afbetaling van de schuld waartegenover hem ook het exclusief gebruik van de auto toekwam.

Tegemoetkoming

Indien de registratie ongewijzigd in het CKI blijft staan, dan wordt deze pas geschoond per 6 juli 2022 (vijf jaren na de werkelijke einddatum). De Commissie acht dat niet proportioneel in verhouding tot de verwijtbaarheid van de registratie aan de zijde van de betrokkene en alle omstandigheden van het geval. Anderzijds is de Commissie ook van oordeel dat de registratie niet met onmiddellijke ingang moet worden geschrapt. Alle omstandigheden in aanmerking nemend is de Commissie van oordeel dat de registratie per 6 juli 2020 geheel uit het CKI moet worden geschrapt.


Bron: BKR / Fintool /
DeHypothekenMakelaar.nl / VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 27/09/2019 15:39.18