DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

BKR doorgehaald ! Zorgvuldige belangenafweging BKR registratie

De Rechtbank Midden Nederland stelt dat een gerechtvaardigde registratie (BKR) moet worden verwijderd, wanneer het doel dat de registratie dient, niet langer opweegt tegen de belangen van de betrokkene bij het verwijderen ervan. Daarbij spelen de beginselen van proportionaliteit (is het middel van registratie in verhouding met het doel dat ermee gediend wordt?) en subsidiariteit (kan dit doel in redelijkheid niet op een andere voor de betrokkene minder nadelige manier worden bereikt?). Er moet in die zin een zorgvuldige belangenafweging plaatsvinden.

De belangenafweging valt in dit geval in het voordeel van geregistreerde uit. Er is namelijk niet gebleken dat het nodig is om financiële instellingen en/of de maatschappij op dit moment nog (en tot 2023) te beschermen tegen het risico dat geregistreerde (opnieuw) schulden maakt. Dat is gebaseerd op de volgende omstandigheden.

·         Het ontstaan van de voormalige schulden van geregistreerde en de oorzaak van het faillissement zijn gelegen in de financiële crisis die de (eenmansonderneming van) geregistreerde in financiële problemen heeft gebracht, naast een ontslag op staande voet dat geregistreerde een van zijn (voormalige) werknemers heeft gegeven naar aanleiding van een vechtpartij op de werkvloer. In september 2009 werd dit ontslag op staande voet in rechte vernietigd, waardoor geregistreerde die werknemer een ontslagvergoeding moest betalen van ruim € 36.000,00. Rabobank stelt dat geregistreerde aan zijn onderneming ook aanzienlijke dubieuze privé-onttrekkingen heeft gedaan, maar dat onderbouwt zij niet. Geregistreerde heeft daarover bovendien verklaard dat hij zijn (privé)creditcard ook gebruikte ten behoeve van bedrijfsuitgaven. Dat geregistreerde door verwijtbaar of lichtvaardig handelen allerlei (privé)schulden heeft gemaakt, die hij gemakkelijk had kunnen voorkomen, is dus niet gebleken. geregistreerde is bovendien niet opnieuw een bedrijf gestart, maar werkt inmiddels al jaren in loondienst.

·         Geregistreerde heeft zich nadat het faillissement (in 2013) was uitgesproken ingezet om een schuldenakkoord te kunnen bereiken. Hij heeft daartoe een advocaat aangezocht en is in 2014 in loondienst gaan werken om geld te kunnen sparen voor het akkoord. Het feit dat het schuldenakkoord in 2018 is bereikt, maakt dat de BKR-registraties vanaf dat moment vijf jaar lang zichtbaar blijven. Dat is een extreem lange periode, nu het gaat om schulden uit 2013.

·         Geregistreerde heeft al jaren (sinds 2014) een vast inkomen. Ook zijn partner heeft een vast inkomen. Uit het dossier is niet gebleken dat geregistreerde sinds het faillissement van zijn onderneming nieuwe schulden heeft gemaakt. Dit faillissement is bovendien inmiddels al zes jaar geleden.

 Bescherming

Uit het voorgaande volgt dat er geen belang van gewicht meer toekomt aan de bescherming van geregistreerde zelf tegen lichtvaardige nieuwe schulden, noch andere kredietverstrekkers om te worden gewaarschuwd tegen het kredietverleden van geregistreerde.

Belang geregistreerde

Daar tegenover staat het belang van geregistreerde bij verwijdering van de BKR-registraties. Geregistreerde heeft een woning aangekocht en heeft voldoende onderbouwd dat de BKR-registraties het moeilijk maken om daarvoor een financiering te krijgen. Geregistreerde heeft er belang bij een woning te kunnen kopen en daarvoor een hypotheeklening te kunnen afsluiten. Hoewel het verkrijgen van een huurwoning niet onmogelijk zal zijn, heeft geregistreerde voldoende onderbouwd dat het aanbod van huurwoningen in zijn directe omgeving beperkt is, dat de huurlasten hoger zijn dan de te verwachten hypotheeklasten en dat zijn inkomen en dat van zijn partner voldoende ruimte biedt om die hypotheeklasten te dragen. Bovendien is geregistreerde nu 56 jaar en zal het gezien zijn leeftijd, steeds moeilijker worden om een betaalbare hypotheek te verkrijgen.

Beslissing rechtbank

De conclusie is dat de BKR-registraties moeten worden verwijderd.

 

Bron: Rechtspraak.nl / Fintool 25072019Laatste update: 25/07/2019 11:17.50