DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Premievrij maken na 30dgn ipv 1 maand kost NN € 48.000 ! NN haalt bakzeil in beroepszaak; maand telt echt meer dan 30 dagen...

 

Nationale-Nederlanden heeft bakzeil gehaald in een beroepszaak bij Kifid. De verzekeraar ontkomt er niet aan om de nabestaande van een klant met een levensverzekering toch een krappe € 48.000 te betalen. De geschillencommissie bepaalde eerder dat NN de vrouw enkele uren te weinig tijd had gegeven om aan haar betalingsverplichting te voldoen.

 

De verzekeraar was in beroep gegaan tegen het bindende advies van de geschillencommissie van kifid. Die bepaalde dat de nabestaande recht had op dit bedrag. Inzet van het geschil waarover de commissie zich vorig jaar boog was of NN had voldaan aan de waarschuwingsplicht. NN stuurde in juli 2015 een herinneringsbrief aan een vrouw vanwege een betalingsachterstand. De klant kreeg 30 dagen de tijd om te reageren, terwijl de wet voorschrijft dat de reactietijd een maand is.

Verzekering premievrij

Omdat niet werd betaald, heeft NN de verzekering premievrij gemaakt vanwege de betalingsachterstand. Daaraan voorafgaand stuurde NN drie herinneringsbrieven. In de laatste stond dat de vrouw nog 30 dagen de tijd had om de verzekeringspremie te voldoen. Toen ze niet in actie kwam, ging de verzekeraar over tot het premievrij maken van de polis en kreeg de vrouw een nieuw polisblad toegestuurd met daarop een lager verzekerd kapitaal. Overigens was de vrouw ernstig ziek; iets wat tijdens de behandeling bij de geschillencommissie niet aan de orde is geweest. Evenmin is toen besproken dat de vrouw ook de hypotheek had afgesloten bij Nationale-Nederlanden.

Fors lager bedrag

De vrouw overleed eind 2016, waarna de verzekeraar € 42.000 euro uitkeerde aan haar zus, fors minder dan de uitkering van € 88.000 die bij aanvang van de verzekering. De zus van de vrouw en begunstigde van de polis beklaagde zich hierover bij de geschillencommissie.

Periode van 30 dagen

NN legt het begrip maand uit als een periode van 30 dagen. De geschillencommissie bepaalde dat een maand gemiddeld 30 dagen, 9 uur en 36 minuten telt en dat de verzekeraar ten nadele van de verzekeringsnemer heeft gehandeld door uit te gaan van 30 dagen. Daarbij werd opgemerkt dat “ook indien aansluiting wordt gezocht bij de maanden van het jaar, de stelling van verzekeraar geen stand kan houden.” Juli, de maand waarin de laatste betalingsherinnering is gestuurd, telt immers 31 dagen. De laatste herinneringsbrief was gedateerd op 1 juli.

Uitspraak bekrachtigd

De Commissie van Beroep heeft de uitspraak van de geschillencommissie bekrachtigd. Daarnaast  vindt de commissie dat de verzekeraar had kunnen weten dat de ernstig zieke vrouw de verzekering had willen voortzetten. Ook haar hypotheek liep bij Nationale-Nederlanden en zowel in augustus als september 2015 had een medewerker van de afdeling hypotheken contact met de vrouw over een achterstand bij de betalingen van de hypotheekrente.

Het had van de medewerker verwacht mogen worden dat hij ook de premiebetalingen voor de verzekering aan de orde stelde. Gelet op de achterstand in betaling van de hypotheekrente lag het immers voor de hand dat verzekeringnemer ook met de premiebetaling achter was, zoals overigens ook was doorgegeven aan de afdeling hypotheken…..”

Aflossing hypotheek

De vrouw gaf destijds aan graag in de woning te willen blijven wonen. “Betrokken medewerker had zich behoren te realiseren dat een achterstand in betaling van de premies negatieve consequenties zou hebben voor de verzekering en voor het vooruitzicht dat de hypotheeklening zou kunnen worden afgelost met de uit de verzekering te ontvangen uitkering. Door na te laten dit onderwerp met verzekeringnemer te bespreken, is verzekeraar in de gegeven omstandigheden tekortgeschoten in haar zorgplicht.

Omdat de verzekeraar nul op rekest kreeg, moet NN ook de juridische kosten van de zus van de overleden vrouw betalen. Die bedragen € 2.000.

BRON: AMWEB / DeHypothekenMakelaar.nl

 



Laatste update: 17/05/2019 14:15.04