DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Over naar BV moet foutloos of pittige fiscale sancties: door inbreng in BV is IB-onderneming gestaakt en moet FOR aan winst toegevoegd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X zijn onderneming in 2012 heeft gestaakt. Nu X niet aannemelijk maakt dat hij in dat jaar nog ondernemersactiviteiten heeft verricht, is de FOR terecht aan de winst toegevoegd.

X start in 2010 een onderneming. In 2012 brengt hij de onderneming in een BV in. In zijn IB-aangifte 2012 geeft hij winst uit onderneming aan en vult hij de vragen over de staking van de onderneming niet in. In zijn IB-aangifte 2013 claimt X de ondernemersfaciliteiten, ondanks dat hij enkel loon heeft ontvangen van de BV en geen winst heeft behaald. De inspecteur legt een IB-navorderingsaanslag op over het jaar 2012, omdat de FOR tot de winst moet worden gerekend, en corrigeert de IB-aangifte 2013, omdat X geen recht heeft op de ondernemersfaciliteiten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X zijn onderneming in 2012 heeft gestaakt. X maakt namelijk niet aannemelijk dat hij, naast de winstloze onderneming in de BV, nog ondernemersactiviteiten heeft verricht. De enkele verklaring daarover, zonder onderbouwende gegevens, is daartoe onvoldoende. Het gelijk is aan de inspecteur: de FOR moet aan de winst worden toegevoegd. Wel heeft X recht op de stakingsaftrek. Ook heeft de inspecteur de IB-aangifte 2013 terecht gecorrigeerd: nu X geen ondernemer meer is, heeft hij ook geen recht op de ondernemersfaciliteiten.

BRON: KLUWER 14 mei 2019 Hof Arnhem-Leeuwarden [Uitspraak]

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 15/05/2019 10:43.48