DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

 Hogere AOW-leeftijd is onnodig ?!

Hoogleraar Harrie Verbon van de Universiteit Tilburg schopt al jaren hard tegen het heilige huisje van de verhoging van de AOW-leeftijd. ,,Die zou nodig zijn omdat de AOW anders onbetaalbaar wordt, maar dat verhaal klopt niet.’’

De strijd om de oude dag wordt op diverse fronten gevoerd. De laatste tijd is er vooral aandacht voor de discussie over aanvullende pensioenen (zie kader). Maar ook de verhoging van de AOW-leeftijd, en daaraan gekoppeld de pensioenleeftijd, is voor de bonden nog een strijdpunt. Terecht, meent Verbon. Want het probleem van de stijgende AOW-uitgaven wordt schromelijk overdreven, zegt hij.

 

Berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB) laten zien dat de AOW-uitgaven uit de pan gaan rijzen. Dan is ingrijpen toch logisch?
,,Die berekeningen kloppen niet. Het CPB gaat ervan uit dat de AOW meestijgt met de groei van het Nationaal Inkomen (NI), dat wat we met z’n allen verdienen in een jaar. Dus als de economie met 3 procent groeit gaat de AOW-uitkering ook met 3 procent omhoog. Maar in de praktijk groeit de AOW minder snel dan de economie. Dat betekent dat de uitgaven in werkelijkheid veel minder hard stijgen dan uit de berekeningen van het CPB blijkt.’’

Nederland vergrijst, dus de uitgaven stijgen toch?
,,Ja, maar het gaat erom of de stijging betaalbaar blijft. De kosten van de AOW worden steeds als argument gebruikt voor de stijging van de AOW-leeftijd. Dat maakt de verhoging van de AOW-leeftijd salonfähig en politiek haalbaar. Maar het is helemaal niet nodig, want ondanks de vergrijzing stijgen de AOW-uitgaven minder snel dan het NI. De financierbaarheid van de AOW is daarom geen enkel probleem.’’

Door van een verkeerde stijging uit te gaan, raamt het CPB de kosten veel te hoog

Hoe ver zitten ze er naast?

,,Tussen 1998 en nu steeg het aantal AOW’ers van 2,3 miljoen naar 3,5 miljoen. Dat is een stijging met bijna 50 procent. De uitgaven liepen op van 4,5 procent van het NI naar 5 procent. Die stijging is veel minder dan 50%. In 2040 zal het aantal AOW’ers 4,7 miljoen zijn. Volgens de recentste studie van het CPB zal de AOW dan 6,9 procent van het NI kosten. Maar in werkelijkheid zal dat veel lager zijn. Zelfs als de AOW-leeftijd op 65 of 66 jaar blijft, zullen de kosten in 2040 niet meer dan 5 tot 6 procent van het NI bedragen.’’

Korten op de pensioen
Naast de discussie over de AOW-leeftijd is er veel rumoer over de aanvullende pensioenen. Politiek en werkgevers dringen al lang aan op een nieuw pensioenstelsel. Ook de grote pensioenfondsen scharen zich achter die oproep. Alleen met een nieuw stelsel kunnen dreigende kortingen op miljoenen pensioenen worden voorkomen, is de boodschap

Die koppeling tussen een nieuw stelsel en het vermijden van kortingen zint de vakbonden niet. Ook deskundigen zijn verdeeld over de vraag of kortingen wel nodig zijn. Pensioenfondsen hebben meer geld in kas dan ooit, dus waarom is de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar.

Gisteren hield vakbond FNV een conferentie over de vraag of het huidige pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Onder anderen emeritus hoogleraar Bernard van Praag vindt al jaren dat de pensioenfondsen zich te arm moeten rekenen, vanwege te strenge wettelijke regels. De betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst lijkt daardoor in gevaar, maar de professor betoogt dat er in werkelijkheid meer dan voldoende geld is, nu en in de toekomst.

Hoe komt het dat ze er zo ver naast zitten?
,,De AOW is gekoppeld aan de stijging van de cao-lonen, niet aan de stijging van het NI. En de lonen groeien minder hard dan de economie. Dat is al jaren zo. Dat is overigens een puntje dat de vakbonden zich mogen aantrekken. Daarbij was de stijging van de AOW vaak ook lager dan de loonstijging. Alleen in de jaren 70 steeg de AOW mee met de lonen. Door van een verkeerde stijging uit te gaan, raamt het CPB de kosten veel te hoog.’’

De verhoging van de AOW-leeftijd is ook nodig om voldoende mensen aan het werk te houden. Dat is toch een steekhoudend argument?
,,Het CPB verwacht dat de arbeidsparticipatie toeneemt als mensen langer moeten werken. Dat zie je al gebeuren. Logisch, want zolang je niet met pensioen bent, tel je mee bij de arbeidsparticipatie. De keerzijde is dat meer ouderen werkloos worden of arbeidsongeschikt. Met name voor mensen met zware beroepen is langer doorwerken een groot probleem. Dan wordt gesproken over een lijst met zware beroepen die eerder met pensioen mogen, maar zo’n lijst zal er nooit komen. Het is wrang dat mensen met een zwaar beroep nu de rekening betalen, terwijl de financierbaarheid van de AOW geen enkel probleem is. Het zou beter zijn de AOW-leeftijd op 66 te houden en mensen die willen doorwerken dat recht te geven.’’

Blunder Henk Krol achtervolgt Verbon nog altijd

Het pleidooi van Harrie Verbon om de AOW-leeftijd niet verder te laten stijgen, krijgt weinig steun in de Tweede Kamer. Dat komt vooral door de blunder van Henk Krol, lijsttrekker van 50 Plus, in de verkiezingscampagne in 2017. Krol beweerde toen op basis van cijfers van Verbon dat de AOW-leeftijd terug kon naar 65 jaar, zonder dat dit de schatkist veel pijn zou doen.

Kritische Kamerleden van andere partijen vroegen Krol hoe hij zijn plannen dacht te financieren. Toen ‘blunderde’ Krol met een opmerking dat de AOW niet langer zou moeten worden gekoppeld aan de stijging van de cao-lonen. De tegenstanders doken erbovenop: dan zou de koopkracht van ouderen voorgoed achterblijven bij die van werkenden. Krol aarzelde, dacht nog eens na en gaf toen schoorvoetend toe dat zijn tegenstanders een punt hadden.

Dat had hij nooit moeten doen, zegt Verbon. Krol had de berekeningen niet goed begrepen. Volgens Verbon draait het allemaal om het begrip welvaartsvaste AOW. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB), de rekenmeesters van het kabinet, stijgt de AOW elk jaar mee met de economische groei. Dat is hun definitie van welvaartsvast.

Verbon zegt dat de stijging van de AOW in de praktijk veel minder groot is. Oftewel: de AOW is helemaal niet welvaartsvast, en was dat ook niet in het verleden. Krol had dus helemaal niet op zijn woorden hoeven terugkomen.

 

BRON:: ED DePensioenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 13/05/2019 11:08.46