DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

BKR nu SNEL en GRATIS voor consumenten

De mogelijkheid voor consumenten om gratis hun dossier in te zien bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kent geen limiet meer. Dat maakt de stichting bekend nadat het hierover op de vingers werd getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Na de invoering van de nieuwe privacywet AVG een jaar geleden stond het BKR eenmaal per jaar gratis inzage in het eigen dossier toe. Voor die tijd moesten consumenten daarvoor betalen. Dat bleef zo als ze vaker dan een keer per jaar hun gegevens opvroegen.

Na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de BKR dit beleid aangepast. Er zit geen maximum meer op het aantal keren dat een consument gratis zijn gegevens kan opvragen.

Wachttijd

Ook de wachttijd is teruggedrongen. Tot nu toe kon een gratis aanvraag maximaal 4 weken duren, vooral onhandig als consumenten voor een gesprek met hun hypotheekadviseur al hun kredietstatus wilden weten. Een betaalde aanvraag werd veel sneller afgehandeld. De maximale wachttijd van vier weken geldt nu alleen nog als een verzoek tot inzake per post wordt gedaan. Bij een digitaal verzoek krijgen consumenten binnen een werkdag inzage in hun gegevens. Als die niet direct vindbaar zijn, kan het maximaal drie dagen duren.

Identificatie

Een ander kritiekpunt van toezichthouder AP richtte zich op de manier waarop consumenten zich moesten identificeren bij het BKR. Om fraude te voorkomen moesten zij schriftelijk hun ID-bewijs overleggen. Inmiddels is de consumenteninzage volledig gedigitaliseerd. Het BKR gebruikt hiervoor het door banken ontwikkelde iDIN-systeem voor identificatie.

BRON: AMWEB Paul de Kuyper op 1 mei 2019

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 02/05/2019 12:00.08