DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NHG minder verliesdeclaraties en 20% lager verliesbedrag 

In 2018 hebben ruim duizend huishoudens een beroep gedaan op NHG na een onvermijdelijke verkoop van de woning met verlies; dit is ruim een halvering ten opzichte van vorig jaar en circa driekwart promille van het aantal actieve garanties ultimo 2018.

Het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag daalde jaar-op-jaar met ruim 20 procent tot circa  € 17.900,-.

NHG blijft zich inzetten op enerzijds het voorkomen van betalingsachterstanden en anderzijds het behoud van de woning. Daarnaast kan NHG door structurele aandacht voor de kwaliteit van dossiers in samenwerking met geldverstrekkers een hoog aantal van de verliesdeclaraties uitkeren en een hoge pay-out ratio blijven realiseren.

Bron: NHG 21022019

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 21/02/2019 19:22.06