DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Bacterie is geen ongeval

 

Een bouwvakker die zijn versleten knie liet behandelen met medicinale injecties en daarbij ernstige complicaties opliep, hoeft daarbij niet te rekenen op een schadevergoeding door verzekeraar ASR. Volgens de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid is er geen sprake van rechtstreeks geweld van buitenaf. ook het inbrengen van een injectie kwalificeert volgens Kifid niet als ongeval.  

 

In september 2000 sluit de man een ongevallenverzekering bij een rechtsvoorganger van ASR. Door zijn werk in bouwsector raakt de rechterknie van de bouwvakker in de loop der jaar versleten. Hij laat zich daarvoor een aantal keren behandelen met medicinale injecties. Nadat hij dat in december 2016 weer laat doen, treden er een ernstige infectie en als gevolg daarvan ernstige complicaties aan de knie op. De man raakt arbeidsongeschikt en doet een beroep op zijn ongevallenverzekering.

Geweld van buitenaf

ASR weigert echter uit te keren omdat er volgens de verzekeraar geen sprake is van een ongeval. De inmiddels voormalige bouwvakker stapt naar Kifid  om alsnog een eenmalige uitkering te krijgen. Volgens hem is er, conform de polisvoorwaarden, wel degelijk sprake geweest van plotseling van buitenaf komend geweld, namelijk in de vorm van een bacterie. Weliswaar was hij zelf akkoord gegaan met de injecties, die gold niet voor het “inbrengen van een verwoestende en schadelijke bacterie.” Bovendien heeft de verzekeraar in haar polisvoorwaarden geen duidelijk voorbehoud  gemaakt voor ongevallen voortvloeiend uit medische behandelingen. Daarboven op meldt de man ook dat hij als gevolg van de infectie nierproblemen kreeg waarvoor hij is behandeld.

Daadwerkelijk ongeval

Volgens ASR valt een infectieziekte alleen onder het begrip ongeval als die het gevolg is van een verwonding door een daadwerkelijk ongeval. Een infectie kan volgens de verzekeraar niet worden opgevat als geweld, waarbij ASR  verwijst naar de omschrijving van die term in de Van Dale. Bovendien heeft de man zelf ingestemd met de behandeling door injecties waardoor aan de vereiste ‘plotseling’ in de voorwaarden niet is voldaan. Zelfs al zou worden uitgaan van een bacterie als ongevalsbegrip, dan nog staat volgens ASR niet vast dat de man recht op uitkering  heeft omdat niet vast staat dat de bacteriële infectie heeft geleid tot verergering van de knieklachten en de nierklachten.

Inbrengen injectie

De geschillencommissie van Kifid geeft de verzekeraar op alle punten gelijk. In tegenstelling tot de wat de bouwvakker beweert is er volgens de geschillencommissie geen sprake van een rechtstreeks en in een ogenblik zonder medewerking van andere oorzaken optredend geweld. Verder wijst de commissie er in haar bindend advies op dat er in de voorwaarden weliswaar wordt gerept van infectieziekten en allergieën  of bloedvergiftiging maar dat deze moeten zijn ontstaan in aansluiting op een verwonding  na een ongeval. “Dat brengt met zich mee dat de infectieziekte in dit geval ontstaan zou moeten zijn na een ongeval. Het inbrengen van een injectie kwalificeert echter niet als zodanig.”

Bron: AMweb Robert Paling op 17 jan 2019

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 17/01/2019 12:04.08