DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Aftrekpost Scholingskosten beoordeeld

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat aftrek van scholingskosten terecht wordt geweigerd bij zelfstudie zonder begeleiding of toezicht van een derde.

 

X trekt in de aangifte IB/PVV 2013 € 14.750 aan scholingskosten af die zien op de studie en onderzoek van haar partner. De partner is niet beroepshalve werkzaam en ontvangt een uitkering. De studie valt niet onder een regulier leertraject en bestaat uit zelfstandig fundamenteel onderzoek en ad hoc incidentenonderzoek naar cybercrime. De inspecteur weigert de aftrek. Volgens Rechtbank Noord-Nederland is dit terecht. X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de aftrek terecht weigert. Het hof daarbij verwijst naar HR 20 januari 2008, nr. 08/41927, V-N 2008/7.9.

Scholingskosten zijn slechts aftrekbaar voor zover de studie plaatsvindt binnen een leertraject onder begeleiding of toezicht van een derde. Het beroep van X is ongegrond.

Bron: Taxlive [Bron Uitspraak]

DeHypothekenMakelaar.nl

 Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.27

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 7 november

Informatiesoort: VN Vandaag

 Laatste update: 07/11/2018 11:35.03