DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Schenking met uitsluiting gestort op gemeenschappelijke rekening

Een vrouw heeft van haar ouders een 'jubelton' schenking gekregen. Met de overboeking van deze schenking via de gemeenschappelijke rekening is er afgelost op de gezamenlijke hypothecaire geldlening. Er is geen samenlevingscontract en er is nu sprake van einde samenleving.

Het bedrag van € 100.000,- hebben de ouders van de vrouw op 18 februari 2014 overgeboekt naar de gemeenschappelijke rekening van partijen. De vrouw heeft vervolgens met de door haar verkregen schenking de hypothecaire geldlening met betrekking tot de gemeenschappelijke woning afgelost.

Stellingname man

Door de man is gesteld dat het bedrag van € 100.000,- aan hen beide 50/50 is geschonken. De ouders van de vrouw konden ook belastingvrij schenken aan hen beiden.

Beslissing Hof

Het hof overweegt als volgt. Uit de door de vrouw in het geding gebrachte bescheiden volgt dat de ouders van de vrouw alleen aan de vrouw hebben geschonkenUit het stuk schenking van een eigenwoning schuld volgt expliciet dat de ouders alleen de vrouw als begunstigde hebben aangewezen. Het enkele feit dat de ouders van de vrouw het geld op de gemeenschappelijk rekening van partijen hebben gestort maakt dat niet anders. Niet betwist is dat de vrouw de schenking heeft aangewend voor aflossing van de hypothecaire geldlening. Het hof is van oordeel dat de man zijn stelling dat het bedrag aan hen beide is geschonken onvoldoende heeft onderbouwd. Door de schenking aan de vrouw en de wijze waarop de vrouw de schenking heeft aangewend is ook een deel van de schuld van de man voldaanIn tegenstelling tot de rechtbank is het hof echter van oordeel dat de vrouw daarmee een vordering op de man heeft gekregen van € 50.000,-.

 

Bron: Fintool / Rechtspraak.nl

DeHypothekenMakelaar.nl
Laatste update: 23/10/2018 12:02.46