DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Kangaroewonen en fiscale consequenties ...

MoneyView besteedt in zijn nieuwste Special Item Hypotheken aandacht aan 'kangaroewonen'. 

Het onderzoeksbureau: "Kangoeroewonen is een woonvorm waarbij twee of meer generaties in één huis wonen of op één erf samenwonen. Dit fenomeen vloeit voort uit de versobering van de ouderenzorg door de overheid. 

"In de hypotheekpraktijk is bij 11 annuïteitenhypotheken kangoeroewonen in beginsel toegestaan, mits de aanvraag voldoet aan alle acceptatiecriteria. 

Hoewel de overheid het kangoeroewonen stimuleert, kleven er wel fiscale en financiële aspecten aan die goed tegen het licht gehouden moeten worden."

MoneyView noemt onder meer: "De hypotheekrente blijft volledig aftrekbaar MITS er sprake is van kamerverhuur. De maximale huur mag dan niet meer dan 5.246 euro per jaar zijn en er mag geen sprake zijn van een zelfstandige woonruimte. Om te kunnen spreken van een zelfstandige woonruimte moet er sprake zijn van een eigen afsluitbare toegangsdeur, een eigen (woon)slaapkamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel en een eigen toilet met waterspoeling.

"Als de huur hoger is dan 5.246 euro en/of er sprake is van een zelfstandige woonruimte, dan wordt niet voldaan aan de kamerverhuurvrijstelling. In dat geval verhuist een deel van de woning naar box 3, evenals een evenredig deel van de schuld. Een deel van de schuld is daardoor niet langer aftrekbaar. Dus het wel of niet hebben van een zelfstandige woonruimte voor de inwonende ouder of kind, kan een hoop fiscale gevolgen hebben."….

BRON: MoneyView

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 19/10/2018 08:57.09