DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Zo wordt fietsen naar de zaak nóg leuker!

6 november 2017

Nog steeds heerst de gedachte dat een werknemer niet onbelast met een elektrische fiets naar zijn werk kan fietsen. Dat kan echter wel. Hoe werkt het belastingvrije fietsen naar de zaak precies?

Talloze Kamervragen zijn erover gesteld en belangenbehartigers van de fietsindustrie vragen nog steeds om mogelijkheden voor werknemers om onbelast met hun Speed-Pedelec naar de zaak kunnen rijden. Kennelijk is de gedachte dat het rijden op een Speed-Pedelec belasting kost. Dat is een misvatting, behalve dat de btw onvermijdelijk is. Voor de niet-fietsers onder u, de Speed-Pedelec is een elektrische fiets die maximaal 45 kilometer per uur kan halen.

Gemiddelde woon-werkafstand

Laten we uitgaan van een werknemer die op 22,6 kilometer van zijn werk woont. Dat is volgens het CBS de gemiddelde woon-werkafstand. En die werknemer rijdt op 5 dagen per week heen en weer naar zijn werk. Met een elektrische fiets een peulenschil en misschien wel sneller dan met openbaar vervoer of auto. Bovendien milieuvriendelijk, sportief en goed voor de gezondheid. De kosten van zo’n prachtige fiets bedragen ongeveer € 3.500. Goedkoper is mogelijk, maar duurder ook.

Fiscale gevolgen

En dan nu de fiscale gevolgen die volledig voldoen aan de wettelijke bepalingen. Ter wille van de eenvoud verwijs ik naar onderdelen van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Het moet per slot van rekening begrijpelijk blijven, ook voor mensen die niet dagelijks wetteksten lezen.

Renteloze lening

De werkgever leent de werknemer het aankoopbedrag van € 3.500. Hierover vraagt de werkgever geen rente. Een loonvoordeel in natura zou je zeggen en met de huidige lage rentestand is dat voordeel beperkt. De loonbelastingwetgeving staat echter toe dat als een werkgever geen rente berekent over een lening die bestemd is voor de aankoop van een (elektrische) fiets, geen sprake is van een loonvoordeel. En dat is het geval.

Zie het Handboek Loonheffingen, paragraaf 4.15.1 Cafetariaregeling en de fiets en paragraaf 20.2.5. Rentevoordeel personeelslening voor (elektrische) fiets of elektrische scooter

Vaste vergoeding

Vervolgens mag de werkgever de werknemer onbelast € 0,19 per kilometer betalen voor zijn woon-werkkilometers, niet alleen voor de auto ook als de werknemer met de fiets rijdt. Het moet voor werkgever en werknemer wel praktisch blijven, geen declaraties die zorgen voor administratieve lasten. Een vaste maandelijkse vergoeding biedt in dit geval uitkomst en die bedraagt € 153,15 (214 dagen * twee keer per dag * 22,6 kilometer * € 0,19 per kilometer / 12 maanden).

Zie het Handboek Loonheffingen, paragraaf 21.1.2. Vaste vergoeding

Terugbetalen

De werknemer moet zijn renteloze lening uiteraard terugbetalen. Stel dat hij daar drie jaar over doet, dan bedraagt de maandelijkse aflossing € 97,22. Dat betekent dat de werknemer gedurende de eerste drie jaar elke maand € 55,93 overhoudt voor bijvoorbeeld verzekering, onderhoud en fietskleding. Bij onveranderd woon-werkverkeer blijft de volledige onbelaste vergoeding ook na aflossing doorlopen. Zo wordt het fietsen naar de zaak nóg leuker!

BRON: Salarisnet / drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten. Geschreven op persoonlijke titel.

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 02/10/2018 10:30.53