DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Lening oude eigen woning gaat mee naar nieuwe woning

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de oude lening mee kan nemen naar de nieuwe woning. X heeft namelijk de verbouwingskosten voorgeschoten, totdat de oude woning was verkocht. Na de verkoop van de oude woning behoort de oude lening tot de eigenwoningschuld van de nieuwe woning.

Op de eigen woning van X rust een hypotheek van € 725.000. In 2009 verhuist X naar een nieuwe woning, waarvoor hij € 1.355.000 heeft betaald. De totale kosten van de nieuwe woning bedragen, na een verbouwing, € 2.235.000. Voor de nieuwe woning heeft X een lening bij de bank gesloten (€ 1,2 mln) en bij zijn bv (€ 310.000). In geschil is de hypotheekrenteaftrek in 2013. Volgens X bedraagt de eigenwoningschuld namelijk € 1.767.500. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de eigenwoningschuld € 1.510.000 bedraagt. De rechtbank wijst er hierbij op dat de lening van € 725.000 is aangegaan voor de oude eigen woning en dus NIET kan worden aangemerkt als een lening voor de nieuwe eigen woning. Dat X er uit administratieve en kostenoverwegingen voor heeft gekozen om voor een bedrag van € 725.000 geen nieuwe lening af te sluiten, komt voor zijn eigen rekening. Dat materieel eenzelfde situatie zou zijn ontstaan als X de oude lening had afgelost, en een nieuwe financiering van gelijke omvang was aangegaan voor de nieuwe woning, acht de rechtbank niet van belang.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de oude lening mee kan nemen naar de nieuwe woning. Het hof overweegt daarbij dat X de oude lening, zodra de oude woning zou zijn verkocht, wilde aanwenden voor de verbouwingskosten. Tot de verkoop van de oude woning zou X de verbouwingskosten voorschieten. Verder wijst het hof nog op een besluit van de staatssecretaris waarin wordt goedgekeurd dat een geldlening onder voorwaarden kan worden herbesteed voor aankoop, onderhoud of verbetering van een eigen woning. Hierbij moet volgens het hof nog wel rekening worden gehouden met de bijleenregeling. Het gelijk is aan X.

BRON: Taxlive 1 oktober 2018

DeHypothekenMakelaar.nl

 Lees ook het thema Eigenwoningregeling

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.119a

Wet inkomstenbelasting 2001 3.111

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 2 oktober

Focus: Focus

Carrousel: CarrouselLaatste update: 02/10/2018 10:20.58