DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Rechter: ASR moet schade door joyriding vergoeden

Schade 2611 2

ASR moet van de rechtbank Rotterdam bijna € 8.000 uitkeren aan een verzekerde wiens bestelauto in de prak werd gereden door zijn 16-jarige zoon. Volgens de verzekeraar had de man niet voldoende maatregelen genomen om joyriding te voorkomen. De rechter verwierp die stelling: “Een autosleutel hoeft niet altijd achter slot en grendel opgeborgen.”

 

Klant en verzekeraar treffen elkaar in de rechtbank Rotterdam omdat ASR weigert de schade te vergoeden van een total loss gereden bestelauto van de verzekerde. De auto was beperkt casco verzekerd. Op het moment van het ongeluk zat de 16-jarige zoon achter het stuur die stiekem de autosleutel had meegenomen om een stukje te joyriden.

ASR beroept zich in de rechtszaak op een uitsluiting in de polisvoorwaarden. Daarin staat dat joyriding niet gedekt is “als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen om joyriding/diefstal te voorkomen”. Volgens de verzekeraar is daarvan in dit geval sprake, omdat de sleutel redelijk eenvoudig te bemachtigen was.

Onzorgvuldigheid

Volgens de verzekerde waren er drie autosleutels van de Volkswagen Caravelle. Een had de man zelf, de tweede was bij zijn andere, meerderjarige, zoon en de derde sleutel lag in een bureaulade op de werkkamer van de verzekerde. Toegang tot die kamer was de 16-jarige puber uitdrukkelijk verboden. Bovendien zou hij niet hebben geweten waar de reservesleutel lag.

Als de man ligt te slapen, weet de jongen toch de sleutel uit de lade te halen. ASR betoogt dat daarom sprake is van onzorgvuldigheid. De sleutel was volgens de verzekeraar redelijk eenvoudig te bemachtigen. De rechter is het daar niet mee eens. “De reservesleutel lag op deze wijze nog niet voor het grijpen en een autosleutel hoeft niet steeds achter slot en grendel opgeborgen”, aldus het vonnis.

Baldadige actie

“Dit kan anders zijn wanneer bijzondere omstandigheden daartoe nopen, bijvoorbeeld als men er op bedacht moet zijn dat het risico van joyriding bestaat…”, vervolgt de rechter. Volgens ASR was dat hier het geval. Tegenover de politie zou de man hebben verklaard dat zijn zoon wel vaker de auto had meegenomen. Hij had er daarom rekening mee moeten houden dat de verleiding voor de 16-jarige om nog eens te gaan joyriden te groot was.

De man stelt tijdens de zitting dat zijn zoon een keer eerder met een auto gereden heeft. Dat gebeurde in Turkije bij het uitladen met de sleutels nog in het contact. Het was volgens de verzekerde “een eenmalige baldadige actie”. Zijn zoon is hiervoor gestraft. Aanvankelijk stond dit verkeerd in het proces-verbaal van de politie, maar dat is later aangepast. Voor de rechter is dat voldoende bewijs dat het een eenmalig incident onder andere omstandigheden betrof.

30% volmacht

De rechter bepaalt daarom dat ASR de schade aan de bestelauto moet vergoeden. Althans 30% van de totale schade van ruim € 26.373. De man sloot de verzekering via volmacht Licent Assuradeuren. Op het polisblad staat dat Licent voor slechts 30% optreedt als gevolmachtigde van ASR en voor het overige van de andere verzekeraars op het polisblad. De man vindt dat hij erop had mogen vertrouwen dat ASR als leader gevolmachtigd was de andere verzekeraars ook in rechte zou betrekken. De rechter schuift dat terzijde. De rechtbank berekent de schadevergoeding voor ASR daarom op bijna € 8.000.

Bron: AM / Paul de Kuyper op 26 sep 2018

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 26/09/2018 13:43.51