DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Gezondheid VVE beïnvloedt hypotheekaanvraag

 

Banken kijken bij een hypotheekaanvraag voor een appartement steeds kritischer naar de staat van het VVE-reservefonds. Is die reservering niet goed geregeld, dan verstrekt de bank in voorkomend geval een lagere (of geen) hypotheek aan de koper, zegt Kees Oomen, directeur VVE Belang.

 

Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars in werking getreden. Voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen moeten VvE’s elk jaar minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat in de brand- en opstalverzekering. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. Hiermee wordt de verbetering en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s gestimuleerd.

 

Taxatierapport

Sinds 1 april 2018 moeten taxateurs rekening houden met de staat van het reservefonds van de VVE in de waardebepaling van een appartement. Hierin zijn vragen opgenomen die specifiek over het reservefonds en het onderhoudsplan van de VVE gaan. “Als die er niet zijn, komt dat in de taxatie te staan. Daarin beschrijft de taxateur ook de gevolgen die dit heeft voor de waarde van het appartement”, aldus Oomen tegen de verslaggever van BNR.

 

Genoeg tijd gehad

Bij VVE belang zijn circa 11.000 VVE’s aangesloten. Die hebben voldoende tijd gehad om hun zaken op orde te krijgen, stelt Oomen vast. “Het reserveringsfonds is al sinds 2005 verplicht en sinds dit jaar is daar de jaarlijkse verplichte reservering bijgekomen. Hiervoor geldt weliswaar een overgangstermijn van drie jaar, maar de maatregel komt niet ineens uit de lucht vallen. Het is goed dat taxateurs er in hun taxaties nu al rekening mee houden.”

Oomen zegt verder nog geen geluiden te hebben opgevangen dat geldverstrekkers de volledige hypotheek afwijzen op basis van de staat van het VVE-reservefonds.

BRON: Redactie InFinance op 6 augustus 2018 

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 07/08/2018 11:23.15