DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Losraken asbestdeeltjes niet zo maar verzekerde schade € 261.000,= Rechtbank: ‘Losraken asbestdeeltjes golfplaten is te voorzien’ 

Financiële planning 3003 1

Een vastgoedondernemer moet ruim € 261.000 terugbetalen aan schadeverzekeraar Reaal voor de kosten van asbestsanering. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten in een zaak die de verzekeraar had aangespannen. Volgens de rechtbank had de ondernemer redelijkerwijs mogen verwachten dat er asbestdeeltjes vrij zouden komen uit de aanwezige, deels verweerde golfplaten.

Op 8 mei 2015 constateert de Omgevingsdienst Brabant-Noord dat er op het terrein van een oude steenfabriek in Overloon diverse opstallen staan waarin asbest ligt of is verwerkt. Het gaat daarbij onder meer om golfplaten die volgens de dienst in verweerde staat verkeren waardoor asbest vrijkomt. Het terrein is eigendom van een Arnhemse vastgoedondernemer Westerhoeve die de opstallen verhuurt aan derden.

Mosdeeltjes met asbest

In maart 2016 komt de omgevingsdienst opnieuw langs en constateert dat er mosdeeltjes op het terrein liggen die van de golfplaten afkomstig lijken te zijn. De dienst laat het mos testen, waaruit blijkt dat er asbest inzit. De eigenaar wordt verplicht een asbestinventarisatie rapport en een saneringsplan op te laten maken. Het ingehuurde bureau concludeert dat alle kapotte en verweerde golfplaten verwijderd dienen te worden.

Bekend probleem

De vastgoedondernemer dient een schadeclaim in bij Reaal waar hij een milieuschadeverzekering heeft lopen. Deze dekt emissie, zijnde het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde stoffen, aldus de voorwaarden. Desalniettemin weigert de verzekeraar dekking omdat er volgens Reaal geen sprake was van ‘onvoorzien’ vrijkomen van deeltjes van de asbesthoudende golfplaten. Dat bij oude golfplaten soms deeltjes loskomen is een volgens Reaal bekend probleem en ook de vastgoedondernemer was volgens haar bekend met die mogelijkheid en de daaraan verbonden risico’s.

Geen schadebeperkende maatregelen

Door niets te doen aan de slechte staat van de golfplaten is daarnaast volgens Reaal sprake van merkelijke schuld voor het ontstaan van de schade. Verder wijst Reaal er op dat de schade al op 8 mei 2015 is geconstateerd, maar dat de ondernemer op dat moment heeft nagelaten de schade te melden en ook geen schadebeperkende maatregelen heeft genomen.

Beslag op vastgoedondernemer

Toch veroordeelt de voorzieningenrechter Reaal in eerste instantie in november 2016 tot het vergoeden van de saneringskosten die op dat moment al zijn opgelopen tot meer dan € 261.000. Reaal gaat over tot betaling van de kosten maar laat voor een zelfde bedrag wel gelijk beslag leggen op de vastgoedondernemer. Deze zal de schade-uitkering door de verzekeraar alsnog moeten terugbetalen, zo oordeelde de rechtbank Den Haag eind vorige maand. De rechter sluit bij haar vonnis aan bij de lezing van Reaal dat het niet ging om onvoorzienbare schade, waarbij de verzekeraar ook leunde op informatie op de site van de Rijksoverheid waarbij wordt gewezen op het mogelijk “door weer en wind” vrijkomen van asbest.

Redelijkerwijs te verwachten

“Het voorgaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat het redelijkerwijs te verwachten is geweest dat asbestdeeltjes vrij zouden komen van verweerde golfplaten. Verwering is een proces dat door tijdsverloop optreedt, waarbij de mate van verwering mede afhankelijk is van onder meer de weersomstandigheden. Westerhoeve c.s. heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat zij niet op de hoogte kon zijn van de (mate van) verwering. Westerhoeve c.s. heeft evenmin inzichtelijk gemaakt dat zij niet bekend was en ook niet bekende hoefde zijn met het (mogelijk) vrijkomen van asbestdeeltjes als gevolg van die verwering.”

Asbestdakenverbod 2024

Vanaf 2024 is waarschijnlijk een algeheel verbod voor asbesthoudende daken in Nederland van kracht. Het zorgt ervoor dat ook woonhuiseigenaren de vlucht naar voren nemen en kiezen voor sanering. Waar woonhuisverzekeringen vaak nu nog vervanging (na brand) en sanering (deels) vergoeden mogen zij dit na invoering van asbestdakenverbod niet meer doen.

Bron: AMweb Robert Paling op 28 jun 2018

VerbijsterendAdvies.nl

 

 

 Laatste update: 03/07/2018 15:17.38