DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Minister komt met nieuwe uitzonderingen voor pensioenverrekening met WW

Ouderdomspensioen dat al werd ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit iemand werkloos wordt, hoeft niet meer te worden verrekend met de WW-uitkering. Ook ouderdomspensioen dat al eens in aanmerking is genomen voor een WW-uitkering, hoeft niet nogmaals verrekend geworden bij een volgende uitkering. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

 

Koolmees informeert de Kamer over nieuwe uitzonderingen waarbij ouderdomspensioen niet verrekend hoeft te worden met de WW. In de regel geldt dat inkomsten uit prepensioen en vroegpensioen worden gekort op een WW-uitkering. Ouderdomspensioen wordt namelijk beschouwd als een inkomensvervangende uitkering vanwege werkloosheid. Die verrekening moet als prikkel dienen voor WW-gerechtigden om werk te zoeken.

Pensioen voor nieuwe baan wordt aangegaan

Op de hoofdregel gelden al twee uitzonderingenschrijft de minister. Deeltijdpensioen wordt niet verrekend. Evenmin hoeft pensioen te worden verrekend dat voortvloeit uit een parallelle dienstbetrekking ten opzichte van de baan waaruit iemand werkloos is geworden.

Daar komen nu twee nieuwe uitzonderingen bij, aldus Koolmees. Hij geeft het voorbeeld van een werknemer die vanaf 1 januari 2017 een ouderdomspensioen ontvangt en twee maanden later in loondienst gaat. Als hij vervolgens een jaar later werkloos wordt en voldoet aan de eisen voor een WW-uitkering, hoeft het pensioen dat hij ontvangt daarmee niet verrekend te worden. Hij kreeg dat namelijk al voordat hij de nieuwe dienstbetrekking aanging.

Twee dienstverbanden naast elkaar

In het andere voorbeeld van Koolmees lopen twee dienstverbanden naast elkaar. Betrekking A eindigt op 1 januari 2017 en de werknemer ontvangt vanaf dan ouderdomspensioen. Dienstverband B blijft doorlopen en de werknemer vraagt geen WW-uitkering aan voor het gestopte dienstverband A. Als deze werknemer in mei 2018 baan B verliest, wordt zijn ouderdomspensioen uit dienstbetrekking A niet verrekend met de WW-uitkering. “Het ouderdomspensioen uit dienstbetrekking A is namelijk reeds in aanmerking genomen voor de WW-uitkering die zou zijn ontstaan na eindiging van dienstverband A, indien hij deze zou hebben aangevraagd”, aldus de minister. Er hoeft geen dubbele verrekening plaats te vinden en “in aanmerking nemen” mag volgens de bewindsman ruim worden geïnterpreteerd.

Herbeoordeling

De wijzigingen gaan in per 1 mei 2018 en gelden niet alleen voor nieuwe WW-uitkeringen. Ook reeds lopende uitkeringen vallen onder de regeling. Volgens het ministerie gaat het UWV de lopende WW-uitkeringen waarbij daarnaast sprake is van pensioeninkomsten allemaal herbeoordelen. De uitkeringsinstantie verwacht daar een paar weken voor nodig te hebben.

BRON: AM 300518 VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 12/06/2018 09:47.41