DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Interessante moties mbt hypotheken

Tijdens de plenaire Tweede Kamer vergadering (6 maart 2018) is o.a. gestemd over moties over een aflossingsvrije hypotheek voor starters, over boeterente beperken tot drie maanden en over bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang.

Motie: een aflossingsvrije hypotheek voor starters (pdf) Verworpen

overwegende dat het voor starters op de woningmarkt bijna onmogelijk is om een woning te kopen;
overwegende dat starters verplicht zijn 100% van hun hypotheek annuïtair af te lossen, terwijl huishoudens die al een hypotheek hebben slechts 50% verplicht hoeven af te lossen;
verzoekt de regering dit verschil ongedaan te maken en het ook voor starters mogelijk te maken een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten tot maximaal 50% van het geleende bedrag,

Motie: boeterente beperken tot drie maanden (pdf) Aangenomen

constaterende dat veel huiseigenaren een hoge boeterente krijgen opgelegd bij het oversluiten of vervroegd aflossen van een bestaande hypotheek;
overwegende dat veel huiseigenaren hierdoor onvoldoende kunnen profiteren van de huidige lage hypotheekrente;
voorts overwegende dat de boete in België gemaximeerd is tot drie maanden rente;
verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om de boeterente die iemand betaalt bij het oversluiten of vervroegd aflossen van zijn hypotheek te beperken tot drie maanden,

Motie: bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang Aangenomen

constaterende dat het wettelijk geregeld is dat de aanbieder van een hypothecair krediet geen vergoeding mag rekenen die hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder ondervindt als gevolg van de vervroegde aflossing (artikel 81c BGfo: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen);
voorts constaterende dat dit artikel niet van toepassing is op rentemiddeling;
van mening dat bij rentemiddeling rekening moet worden gehouden met het klantbelang;
verzoekt de regering de norm zoals geformuleerd in artikel 81c BGfo ook van toepassing te verklaren op rentemiddeling,

 

Bron: Fintool / Rijksoverheid

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 07/03/2018 11:59.30