DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Starterslening versobert

Vanaf 1 november 2017 wijzigt de manier waarop de SvN de hoogte van de Starterslening berekenen. De Starterslening zal daardoor meestal lager uitvallen.

1) Standaard rekende de SvN op basis van de koopsom + de kosten voor verbouwing of meerwerk + 6% voor bijkomende kosten (bijv. advies en/of notariskosten). Vanaf 1 november 2017 neemt de SvN die 6% voor bijkomende kosten niet meer mee.

2) In de berekening wordt ook rekening gehouden met de leencapaciteit bij de eerste geldgever. De totale financiering (de eerste geldverstrekker en de Starterslening samen) moeten altijd binnen de maximale LTV passen.

SvN adviseert als er vóór 1 november 2017 een online berekening is gemaakt om voor de zekerheid een nieuwe berekening te maken. 

Bron: SEH / SVN.nl / DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 11/11/2017 12:29.11