DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

EBV nu nog gemakkelijker te financieren met NHG

Het financieren van energiebesparende voorzieningen via een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is vanaf nu makkelijker. Huizenkopers en woningeigenaren hoeven voor de hypotheekaanvraag alleen nog maar een kostenspecificatie van deze voorzieningen aan te leveren.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter NHG, hoopt met deze aanpassing in haar voorwaarden woningverduurzaming te stimuleren. Dylan Dresens, directeur Beleid & Ontwikkeling van het WEW licht toe: “In Nederland bezitten circa 4,4 miljoen huishoudens een eigen woning, waarvan er 1,3 miljoen NHG hebben. Voor hen én voor alle toekomstige woningeigenaren hebben wij de weg naar energiebesparing met een verantwoorde hypotheek toegankelijker gemaakt. Op die manier willen wij als WEW een impactvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van woningen.”

Noodzaak tot verduurzaming

Steeds meer mensen zijn overtuigd van het nut en de noodzaak om hun woning te verduurzamen met bijvoorbeeld extra isolatie of zonnepanelen. Woningeigenaren dragen zo hun steentje bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Bovendien zorgen veel energiebesparende maatregelen voor lagere woonlasten. Als diezelfde maatregelen ook nog leiden tot meer wooncomfort en misschien wel een hogere woningwaarde, is verduurzamen wel heel aantrekkelijk.

Al veel mogelijk met NHG

Voor woningverduurzaming bestaan al aantrekkelijke financieringsmogelijkheden. Zo mag er een hogere hypotheek worden afgesloten. De maximale hypotheek bij aankoop van een woning is 101% van de woningwaarde. Als de koper de woning wil verduurzamen, kan dit bedrag worden verhoogd tot 106% van de woningwaarde. Iedereen kan dus beschikken over een extra budget voor energiebesparende voorzieningen ter hoogte van 5% van de woningwaarde.

Aanpassing maakt het nog makkelijker

Natuurlijk moet aangetoond worden dat het geld daadwerkelijk voor energiebesparende maatregelen gebruikt wordt. Voorheen moest de aanvrager vooraf de offerte overleggen van de leverancier die de maatregel gaat uitvoeren. Dit bleek tijdrovend, in een toch al hectisch proces. In overleg met de markt en de overheid heeft het WEW vastgesteld dat ook een passende en verantwoorde hypotheek afgegeven kan worden op basis van een kostenspecificatie van de maatregel vooraf. De controle achteraf om vast te stellen of het geld daadwerkelijk aan energiebesparende maatregelen besteed is, blijft bestaan. Door deze aanpassing in de NHG Voorwaarden & Normen is het budget voor energiebesparende voorzieningen, dat tot op heden nog beperkt is gebruikt, toegankelijker geworden.

Voorwaarden & Normen 2017-4
De Voorwaarden & Normen 2017-4, die per 20 juli 2017 zijn ingegaan, zijn te vinden op https://www.nhg.nl/V-N. In deze nieuwe versie van de Voorwaarden & Normen is nog één andere wijziging verwerkt. Recent kondigde het WEW aan dat het voor uitzendkrachten mogelijk is om op basis van een perspectiefverklaring een hypotheek met NHG te krijgen. Dit is is nu ook in de V&N 2017-4 opgenomen. 

Lees ook: Start pilot rondom duurzame bespaarmogelijkheden koopwoning

Definities

..

  • f.

Energiebesparende voorzieningen:
een HR ketel, gevel-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

  • g.

Energieneutrale woning (ook bekend als Nul op de Meter woning):
woning waarvan de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van tenminste:

1.    3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;
2.    2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of
3.    1.780 kWh indien het een appartement betreft.

Bron: NHG

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 21/07/2017 12:47.48