DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een standaard informatiemodel vastgesteld. Alle pensioenuitvoerders die een vaste of variabele pensioenuitkering aanbieden zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om bij de communicatie richting de deelnemers een nieuw standaardmodel te hanteren. Het Verbond van Verzekeraars heeft het ‘vast-variabel pensioenmodel’ ontwikkeld voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

Sinds 01092016 de inwerkingtreding van de Wet Verbeterde Premieregeling (Wvp) hebben deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast en variabel pensioen. Bij het bieden van deze mogelijkheden moeten pensioenuitvoerders aan hun deelnemers relevante informatie geven over de gevolgen en risico’s.

Variabele pensioenen

De AFM heeft positief over het model geadviseerd. Karina Raaijmakers (hoofd Toezicht Verzekeren en Pensioenen): “Pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen stellen met dit standaardmodel deelnemers in staat om vaste en variabele pensioenen, bij verschillende pensioenuitvoerders, te vergelijken. Het model zorgt ervoor dat deelnemerspecifieke informatie op een vergelijkbare wijze wordt gepresenteerd. Hierdoor past het bij de beweging die we zien naar informatie die steeds meer aansluit bij de situatie van de individuele deelnemer. De sector heeft bij het ontwikkelen van het standaardmodel nauw samengewerkt met een consumentenplatform.”

Verzekeringscommunity

Het model is afgelopen jaar ontwikkeld door de sector, waarbij volgens het Verbond van Verzekeraars intensief is samengewerkt met de Verzekeringscommunity van het Verbond. Daarin zitten ruim 150 consumenten die in een online platform met de sector meedenken en meepraten. Ongeveer vijftig van hen hebben volop bijgedragen aan de totstandkoming van het conceptmodel. Het standaardmodel ‘vast-variabel pensioen’ en de bijbehorende handleiding zijn daarom vanaf vandaag te vinden op de website van het Verbond. Het Ministerie van Sociale Zaken publiceert deze week de vaststelling van het model.

Op 1 september 2016 trad de ‘Wet verbeterde premieregeling’ (Wvp) in werking. De AFM zag de mogelijkheid om bij premieovereenkomsten een variabele uitkering aan te bieden als een positieve toevoeging aan het Nederlandse pensioenstelsel.

Bron: AM / Cindrea Limburg op 18 jul 2017

DePensioenMakelaar.nl  

 Laatste update: 18/07/2017 13:54.24