DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NVB: Kapitaaleisen stuwen hypotheekrente met procentpunt ?!

De onderhandelingen over een nieuw Basel-akkoord kunnen ertoe leiden dat de hypotheekrente in Nederland flink omhoog gaat. Hiervoor waarschuwt Otto ter Haar, die namens de Nederlandse Vereniging van Banken de onderhandelingen volgt.

Volgens Ter Haar lijkt Basel af te koersen op een akkoord waarbij de risicosensitieve interne modellen buiten werking worden gesteld. In het Nederlandse geval wordt hierbij rekening gehouden met ons sociale zekerheidsstelsel, het goed functionerende juridische systeem, de druk op de woningmarkt en de beperkte default op de totale hypotheekportefeuille.

In plaats van dit ‘sociale polder’systeem lijkt Basel nu te gaan voor een benodigd kapitaal berekening puur op basis van LTV. Die ligt in Nederland, met 101%, een stuk hoger dan in omringende landen. Iets waarover zowel in Nederland als in het buitenland zorgen bestaan….

Ervaring in Zweden

Volgens Ter Haar kan een risicobepaling op basis van LTV er toe leiden dat banken tot wel 60% meer kapitaal moeten aanhouden voor Nederlandse hypotheken. Ter Haar: “In Zweden is in het verleden een vergelijkbare kapitaalverzwaring doorgevoerd. Dat had tot gevolg dat consumenten één procentpunt méér rente moesten betalen. Het is nog onduidelijk wat de impact van een mogelijk Basel akkoord op de Nederlandse rente voor hypotheekleningen zal zijn, maar een vergelijkbare impact is denkbaar….”

Eerste publicatie door AM/ Robert Paling op 11 mei 2017

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 12/05/2017 15:00.52