DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

BTW-aftrek ontzegd bij niet verlegde btw + 50% boete

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat dat de Hongaarse ondernemer Farkas de ten onrechte betaalde btw niet in aftrek kan brengen. De fiscus kan een afnemer dus het recht op btw-aftrek ontzeggen als de afnemer de btw onterecht aan de verkoper heeft betaald op basis van een factuur die foutief was opgemaakt volgens de gewone regeling, terwijl de handeling onder de verleggingsregeling viel.

Het Hongaarse bedrijf Farkas kocht in het kader van een door de belastingdienst georganiseerde elektronische veiling een mobiele loods van een vennootschap die een belastingschuld had. De verkoper reikte een factuur uit conform de gewone btw-regeling, inclusief de btw over die handeling. Het kopende bedrijf Farkas betaalt de btw, die vervolgens door de verkoper weer aan de fiscus moet worden afgedragen. Het Hongaarse bedrijf brengt vervolgens het betaalde btw-bedrag in aftrek.

De fiscus stelde echter vast dat de betrokken factuur volgens de verleggingsregeling had moeten worden opgemaakt in plaats van de gewone btw-regeling. De btw-aftrek gaat niet door en de koper krijgt op basis van het Hongaars recht een fiscale boete van 50 procent van het btw-bedrag opgelegd.

Korte metten:

Het Europese Hof oordeelde dat de btw niet verschuldigd was en de betaling was niet in overeenstemming met een inhoudelijke vereiste van de verleggingsregeling. Het was namelijk de koper die de btw aan de Belastingdienst had moeten betalen en daardoor geen recht op btw-aftrek had. De belanghebbende kon echter wel om teruggaaf verzoeken van de btw die hij onverschuldigd had betaald aan de verkoper van de loods.

Het Hof oordeelde daarnaast dat de boete alleen in stand kon blijven als de Belastingdienst belastinginkomsten had gederfd en er aanwijzing is van belastingfraude.

BRON: cmweb VerbijsterendAdvies.nl

Zie ook: Duidelijkheid over btw-heffing privégebruik bedrijfsautoLaatste update: 04/05/2017 11:01.40