DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NIEUW KANTELPUNT IN WOEKERPOLISAFFAIRE?

Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen. 

Het gaat om de eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten. Het hof is van mening, aldus ConsumentenClaim, "dat de voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn". De zaak betrof een Falcon Levensplan waarvan er in Nederland circa 220.000 zijn verkocht. ASR moet de kosten terugbetalen inclusief wettelijke rente, maar mag een eventueel eerder uitgekeerde compensatie daarop in mindering brengen.


Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim: “Deze uitspraak zou wel eens het langverwachte kantelpunt in de woekerpolisaffaire kunnen betekenen.” Eerder dit jaar won ConsumentenClaim ook al een vergelijkbare zaak bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

In de uitspraak benadrukt het hof dat de sanctie op oneerlijke bedingen ‘doeltreffend en afschrikwekkend’ moet zijn. Smit: "Dat lijkt hier zeker het geval, want op basis van schattingen van ConsumentenClaim zal de gemiddelde vergoeding per polis vele duizenden euro’s bedragen. Het betrof hier een relatief kleine polis waarbij 45 euro per maand werd ingelegd. Volgens onze berekeningen komen de onterecht ingehouden kosten inclusief wettelijke rente voor deze polis al uit op ruim 3.500 euro. Voor een gemiddelde polis gaat dus het om nog veel hogere bedragen…..”

Bron: VVP 2 mei 2017 gerechtshof Den Bosch

VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 03/05/2017 09:52.01