DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Verplicht basiscontract voor arbodienstverlening

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet en is het basiscontract wettelijk verplicht. In deze update van de ‘Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening’ zijn de aanstaande wetswijzigingen verwerkt. De checklist basiscontract blijft een hulpmiddel om een contract tussen werkgever en arbodienstverlener op te stellen, het is niet het contract zelf.

Werkgevers hebben na ingang van de nieuwe arbowet één jaar de tijd (tot 1 juli 2018) om de bestaande contracten aan te passen. Nieuwe contracten die op of na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten per direct voldoen aan de nieuwe eisen.

Bron: Arboportaal

VerbijsterendAdvies.nl

SZW lanceert toolkit over wijzigingen Arbowet

15 juni 2017 Door redactie

Het ministerie van SZW introduceert een toolkit over de wijzigingen van de Arbowet. Deze toolkit bevat factsheets, documenten en animaties over de aanpassingen van de Arbowet, die op 1 juli 2017 ingaan.

De toolkit bevat handige informatie voor werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, OR-leden en PVT-leden. Zo worden in een animatie de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet (tool) op een rijtje gezet en bevat de kit links naar webinars over andere de wetswijziging en het basiscontract. De toolkit wordt in de rest van het jaar nog verder aangevuld. Het ministerie van SZW lanceert de informatie tijdens de Week van de RI&E, waarin het belang van de risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) centraal staat.

Werkgevers en werknemers meer betrekken bij arbodienstverlening

Werkgevers en werknemers moeten meer betrokken zijn bij arbodienstverlening. De wijzigingen in de Arbowet versterken de rol en de positie  van de ondernemingsraad, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Zo krijgt de OR instemmingsrecht op de keuze voor de preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie en heeft de bedrijfsarts na 1 juli 2017 wettelijk de mogelijkheid om te overleggen met de OR. Ook gaan er minimumeisen gelden voor het basiscontract met de arbodienst; werkgevers krijgen een jaar de tijd om contracten die op 1 juli 2017 niet voldoen aan de eisen, aan te passen. Laatste update: 16/06/2017 11:18.30