DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Gezagvoerder met één opdrachtgever is werknemer en geen ondernemer

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inkomsten die X geniet als piloot van Ryanair niet belast zijn als winst uit onderneming, maar als loon.

Belanghebbende, X, werkt als gezagvoerder op passagiersvliegtuigen. X heeft een overeenkomst met Brookfield Aviation International Ltd, een in Engeland gevestigde bemiddelaar voor onder meer piloten. In 2012 geniet X € 130.553 aan inkomsten als gezagsvoerder. Dat jaar heeft X alleen gevlogen voor Ryanair. X verantwoordt in zijn aangifte IB/PVV 2012 de inkomsten als winst uit onderneming. Maar de inspecteur stelt dat er sprake is van loon.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inkomsten die X geniet als piloot van Ryanair niet belast zijn als winst uit onderneming, maar als loon. Het ontbreekt volgens de rechtbank aan de vereiste zelfstandigheid nu X niet zelf zijn tarieven vaststelt en de overeenkomst met Brookfield het onmogelijk maakt dat X voor andere luchtvaartmaatschappijen dan Ryanair vliegt. X is volgens de rechtbank in dienstbetrekking werkzaam bij Brookfield, nu hij de werkzaamheden persoonlijk moet verrichten en hij in gezagsverhouding staat tot Brookfield. Aan dat laatste doet niet af dat een belangrijk deel van het gezag feitelijk wordt uitgeoefend door Ryanair. De kosten die X heeft gemaakt om zijn vakkennis op peil te houden, zijn niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Den Haag Taxlive  [Uitspraak]   Wetsartikelen

 

DeHypothekenMakelaar.nl  / VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 14/03/2017 12:31.43