DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Werknemer ziek door derde. Wie betaalt dat?

Een medewerkster valt in het weekend van haar fiets en bezeert haar vinger. Volgens de huisarts is de vinger gekneusd en is het een kwestie van rust. Maar de pijn blijft en de medewerkster komt uiteindelijk in het ziekenhuis terecht voor behandeling van een ingewikkelde breuk. De chirurg kan de schade niet meer helemaal herstellen en de medewerkster kan een deel van haar werk niet meer doen.

VERHALEN OP VEROORZAKER ?
Als een medewerker door een medische fout blijvend letsel oploopt, kunt u als werkgever voor extra kosten komen te staan, die u waarschijnlijk niet gehad zou hebben als de arts meteen de juiste diagnose had gesteld en de juiste behandeling meteen was ingezet. U moet als werkgever het loon doorbetalen, u maakt kosten voor de re-integratie of voor aanpassing van de werkplek. Een deel van die kosten is soms te verhalen op de veroorzaker. Dat heet regres.

 

CIVIEL PLAFOND
Als de arts aansprakelijk is, kan die nog niet voor de volledige kosten worden aangesproken. Er zijn grenzen aan wat op de veroorzaker verhaald kan worden, het zogenaamde civiele plafond. Het maximale dat een werkgever kan verhalen is het bedrag dat de werknemer zelf bij de aansprakelijke persoon als schade had kunnen vorderen als de werkgever het loon niet zou hoeven doorbetalen.

REGRES

De kosten die in het kader van regres gevorderd kunnen worden zijn onder andere:

·                       het nettoloon

·                       re-integratiekosten

·                       buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en schade


Regres kan overigens ook ingezet worden als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt na een ongeluk dat is veroorzaakt door een derde. Wilt u hier meer over weten? Lees dan ons artikel over regres en een ski-ongeluk waarin wordt uitgelegd hoe het zit met aansprakelijkheid bij letsel dat door een derde is veroorzaakt. Of stel uw vraag aan één van onze gespecialiseerde juristen.

 
Bron: ARAG donderdag  december 2016 / VerbijsterendAdvies.nl Laatste update: 29/12/2016 10:51.47