DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Wet verbeterde premieregeling (010916)

Per 1 september 2016 treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking. Met deze wet wordt het wettelijk kader voor zuivere premieregelingen gewijzigd, dus ook voor bestaande premieregelingen.

De wet regelt dat deelnemers met een premieovereenkomst in de uitkeringsfase desgewenst kunnen doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering kunnen aankopen. Op de pensioendatum zal de (gewezen) deelnemer moeten kiezen voor een vaste of een variabele uitkering of een (willekeurige) combinatie van beide.

Door de nieuwe wet wordt het nu mogelijk om te profiteren van risicovollere beleggingen tijdens pensionering met daarbij een kans op hogere rendementen en dus een hogere uitkering. Maar ook lagere uitkeringen worden hierdoor mogelijk. Daarmee is de hoogte van de uitkering ook niet meer zo sterk afhankelijk van de rentestand op het moment van inkoop.


Dit artikel is geschreven naar inzicht van 18 september 2016. SEH heeft bij het schrijven en redigeren van de tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. SEH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.

Bron: SEH / DNB

DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 26/09/2016 10:24.05