DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

KIFID veroordeelt Direktbank tot € 20.000,= schadevergoeding


De geschillencommissie van het Kifid stelt een man uit Oosterbeek in het gelijk, die een klacht indiende tegen Direktbank. De hypotheekverstrekker hield zich volgens de commissie niet aan de afspraken en moet daarom nu de restantschuld van de man verlagen met 20.000 euro !

Door betalingsproblemen moest de huizenbezitter in 2014 zijn huis verkopen. De woning werd getaxeerd en de man tekende een volmacht tot verkoop, waarin hij Direktbank een volmacht verleende om hem als huiseigenaar te vertegenwoordigen. Daarbij werd afgesproken dat de bank de woning tegen een marktconforme prijs op de markt zou aanbieden.

Maar in plaats daarvan accepteerde Direktbank een bod van de overbuurman. Het bod bedroeg 475.000 euro, 20.000 euro lager dan de getaxeerde marktwaarde van 495.000 euro (de executiewaarde was bepaald op 320.000).

Nadat de verkoop akkoord was, meldde zich een andere kandidaat-koper, die 550.000 euro bood.

De klant eiste een verlaging van de restschuld met 50.000 euro, zoals volgens hem waarschijnlijk zou zijn gebeurd als de bank de woning op de markt had aangeboden. In het verweer stelde Direktbank volgens de afspraken te hebben gehandeld, omdat de woning verkocht is voor een prijs van 155.000 euro boven de executiewaarde. Bovendien zou het bij langdurige achterstanden niet onredelijk zijn dat de bank direct een bod accepteert dat voldoet aan de vraagprijs.

De geschillencommissie van het Kifid is het daar niet mee eens. De bank heeft zich immers niet gehouden aan de afspraak om de woning aan te bieden op de markt.
De commissie bepaalt de schade van de klant op 20.000 euro: het verschil tussen de marktwaarde uit het taxatierapport en de uiteindelijke verkoopprijs.

 

BRON: Redactie InFinance op 15 september 2016 Branche, Hypotheken

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 16/09/2016 10:55.03