DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Illegale software veroordeling bijna € 30.000 !


ABCOUDE - Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de software die er op een bedrijfscomputer staat, ook als deze illegaal door een werknemer is gedownload. Deze harde les leerde recent een fabrikant van afsluiters bij de rechtbank Rotterdam. De firma is veroordeeld en mag tienduizenden euro's betalen.


• Beveiliging in softwareprogramma
• Fabrikant moet op zoek naar nieuwe software

De rechtzaak diende recent voor de rechtbank in Rotterdam. Het gedaagde bedrijf, een producent van afsluiters voor raffinaderijen en dergelijke, heeft zeven licenties voor onder meer 3D modellering-software voor evenveel computers. In het softwareprogramma is een beveiligingsmechanisme ingebouwd waardoor het mogelijk is te signaleren op welke computer een illegale kopie wordt gebruikt. Hieruit blijkt bij de ontwikkelaar dat er een illegale versie is gebruikt op een laptop van het bedrijf. In de voorwaarden van de licentie staat dat de software niet maar een laptop van het bedirjf mag worden gekopieerd.

Hoge eis
De illegale kopie wordt slechts drie keer gebruikt, maar de softwareleverancier slaat hard toe. Meteen staat er een deurwaarder voor de deur voor conservatoir beslag, en later voor de rechter worden de volgende bedragen geëist: aan gederfde licentievergoeding € 53.799,00, € 12.102,00 aan gemiste onderhoudsvergoeding over 2015, alsmede een bedrag van € 16.140,00, dan wel een door de rechtbank te bepalen vergoeding wegens waardevermindering van auteursrechten door de inbreuk en een bedrag van € 5.000,00 aan redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid. Daarbij zijn de zeven licenties meteen ingetrokken en het bedrijf moest dus op zoek naar nieuwe software. Verder werd € 50.000 geëist per overtreding per dag.....

Het gedaagde bedrijf heeft nog aangevoerd dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat het als werkgever onmogelijk is om te voorkomen dat haar werknemers illegaal software kopiëren op één van haar computers. De rechter: “Daarbij ziet het bedrijf er aan voorbij dat het erom gaat dat zij zeggenschap heeft; zij heeft de bevoegdheid zijn werknemers te verbieden illegaal software te kopiëren. Voor het aannemen van aansprakelijkheid in de zin van art. 6:170 BW is niet relevant of werknemers gevolg geven aan een dergelijk verbod. Evenmin is voor het aannemen van aansprakelijkheid relevant dat software gemakkelijk van internet is te downloaden en dat dit buiten het zicht van het bedrijf heeft plaatsgevonden; op het bedrijf rust als werkgever een risicoaansprakelijkheid”.

De rechter komt de fabrikant nog enigszins tegemoet, maar vindt wel dat deze schuldig is. De boetes worden enigszins gematigd. Aan gederfde licentie- en onderhoudsvergoeding 13.750 euro, 5000 euro aan vergoeding 'redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid', 9.426,53 euro aan proceskosten en 1495,66 aan beslagkosten. De uitspraak is hier na te lezen.


Bron: BC / VerbijsterendAdvies.nlLaatste update: 01/09/2016 10:30.12