DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Echtscheiding en alleenstaande-ouderkorting

In een uitspraak van de rechtbank wordt het belang van een juiste inschrijving bij GBA benadrukt.

Het kind van belanghebbende staat in het onderhavige jaar volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingeschreven op het adres van de ex-echtgenote. van belanghebbende. Feitelijk heeft het kind gedurende het onderhavige jaar echter steeds bij belanghebbende gewoond.


De stelling van belanghebbende dat zijn kind in 2012 feitelijk steeds op zijn adres verbleef en dat dit het uitgangspunt zou moeten zijn voor het recht op alleenstaande-ouderkorting, wordt door de rechtbank verworpen. Het is de keuze van de wetgever geweest om onder meer een objectief criterium in de vorm van de status volgens de basisadministratie persoonsgegevens als voorwaarde te stellen.

Bron: Rechtspraak.nl Lees hier de volledige uitspraak.

DeHypothekenMakelaar.nl 06052016Laatste update: 06/05/2016 11:24.25