DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

    Help mijn polis valt vrij

Bij uitkerende pensioen- of lijfrentepolissen leeft ten onrechte nog wel eens de gedachte dat het kapitaal ineens en in zijn geheel mag worden overgemaakt naar de bankrekening van de pensioengerechtigde. Maar dit is echter meestal juist niet het geval! U bent niet verplicht uw lijfrente aan te kopen bij de expirerende verzekeraar, laat dus de beste aanbieder opzoeken, De PensioenMakelaar.nl verkent graag de markt voor u, en vertelt hieronder nog iets over lijfrentes.
 

Expiraties en inkomensmaatwerk
Aangezien het om pensioen –en/of lijfrentepolissen gaat, dient namelijk bij expiratie van de polis meestal levenslange (of soms mag ook een tijdelijke) uitkering worden aangekocht tegen het tarief dat de verzekeraar op dat moment hanteert. Het kan soms ook een combinatie van uitkeringen zijn, bijvoorbeeld een tijdelijke in combinatie met een levenslange lijfrente, inkomensmaatwerk dus! Indien dit maatwerk uiteindelijk toch niet het gewenste inkomensnivo oplevert, kan naar oplossingen gezocht worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de uitkering geknipt aan te kopen. Dit knippen wil zeggen dat met het huidige (historisch bezien wat lagere) uitkeringstarief eerst een uitkering voor bijvoorbeeld de eerste 5 jaar wordt aangekocht en pas daarna weer voor een volgende periode. Indien de rente na 5 jaar gestegen blijkt, dan kan met het resterende kapitaal immers wellicht een hogere uitkering worden aangekocht. Wellicht (!), omdat verzekeraars voor grotere koopsommen vaak wel net iets meer de nek willen uitstekken om die mooie post binnen te halen..…het blijft dus een kwestie van persoonlijke inschatting en aftasten van de markt.

Aftasten van de markt
Aftasten van de markt is zeker de moeite waard en na wat fiscale schermutselingen ook weer -onder regelgeving- toegestaan. En het kan de moeite waard zijn: want uw aankoop hoeft niet persé bij de expirerende maatschappij plaats te vinden, alhoewel de expirerende verzekeraar meestal wel een scherp eigen tarief kent, voor eigen expiraties dus. Men wil kennelijk het geld toch liever zolang mogelijk binnen de poort houden.
 
Let op: zeer zware sancties bij onjuist handelen!
Wat meestal dus niet kan, is het kapitaal ineens laten uitkeren. Verstandig is dat trouwens meestal ook niet, want de uitkering zal het progressieve belastingtarief tegemoet zien, en dat kan dus 52% belopen! Als het bovendien geen gerespecteerde “oud regime” lijfrentepolis van vóór 1992 betreft, dan kan er zelfs een zware fiscale boete aan de orde zijn: 20% revisierenteboete en een forse progressief te belasten bijtelling in verband met negatieve uitgave inkomensvoorziening. En dat vormt tesamen dus een wel zeer zware sanctie!  

Interessant tariefsvoordeel
Pensioen en lijfrente kennen belastinguitstel in de opbouwfase. De premies zijn tegen progressief tarief aftrekbaar geweest (vroeger nota bene tot wel 72,5%!!), terwijl de uitkeringen vaak minder heffing tegemoet zien. Immers zal in pensioensituatie het inkomen lager zijn, en wellicht daardoor zelfs in de seniorenheffing van slechts zo’n 24% belanden. Een interessant tariefsvoordeel dus!

Flexibiliseringsmaatregelen
Binnen het pensioenregime bestaan tegenwoordig ook diverse flexibiliseringsmaatregelen waardoor de hoogte van de (levenslange) uitkeringen naar behoefte kan worden gevarieerd (100:75). Maatwerk is dus mogelijk, laat u informeren en laat de markt professioneel verkennen voor de beste aankoop, het is immers uw zorgzaam bijeen gespaarde oudedagsinkomen!Terug

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl


KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363


 


Laatste update: 10/01/2011 16:02.19