DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen
            GIDI gedragscode
 
Waar de overheid aan de verzekeringsbranche op enig moment toezegde om een eigen initiatief tot een serieuze gedragscode voor adviseurs te erkennen, is deze toezegging later slechts een schijnbeweging gebleken. Onderdelen uit de gedragscode werden verankerd in de nieuwe wetgeving, de "WFD", en Gidi werd daarmee opgeheven.

De AFM heeft per 2006 de plaats van de SER als toezichthouder van deze wetgeving ingenomen, daarover leest u hier desgewenst  nog meer

Terug

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363


Laatste update: 25/09/2009 18:12.59